SAHABAT PEMBACA! =)

Thursday, February 10, 2011

PUISI 2: SAJAK BUAT MUHAMMAD S.A.W


Salam AtasMu Ya Rasulullah SAW,
Salam atasmu Wahai Perhiasan Para Nabi,
Salam atasmu Wahai Nabi Yang Paling Bertaqwa,
Salam atasmu Wahai Nabi Yang Paling Suci,
Salam atasmu daripada Tuhan empunya langit,
Salam atasmu selama-lamanya tanpa kesudahan,
Salam atasmu Wahai Ahmad Kekasihku,
Salam atasmu Wahai Thoha Penawarku,
Salam atasmu Wahai Kasturi dan Wangianku,
Salam atas Ikutan Yang Paling Utama,
Salam atas Nabi Yang Dimahkotakan Dengan Kemuliaan,
Salam atas Nabi Yang Dinaungi Awan,
Salam atas Nabi Pemberi Syafaat Pada Hari Kiamat.

Meskipun zahir bentuk bashari,
Batinnya bangsa terlalu safi,
Kerana peri haknya ruhani,
Pernah berkata lisannya murni:

Sebagai nabi aku terkandung,

Dalam rahasia di Balai Agung,
Padahal Adam masih terapung,
Antara air dan tanah lempung.

Meskipun rupaku anak Adam,
Darjatku asal terlebih kiram.

Tatkala Adam belum teringat,
Tatkala Kalam belum bersurat,
Dan Papan tulis belum tercatat,
Sudah terpandang oleh kunhi Zat,
Seri wajahku di dalam mirat.

Sinaran sani cahaya kamalat,
Pancaran murni asma dan sifat,
Rumusan seni segala makhlukat,
Yang zahir pada cermin hakikat,
Dalam diriku semua terlibat.

(Puji-pujian Ke Atas Junjungan Besar Nabi Muhammad salla’ Llahu alayhi wa sallam oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam buku Risalah Untuk Kaum Muslimin)

No comments: